Notice: Undefined index: a in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 4

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 5

Notice: Undefined variable: addpath in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 33

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/ref.php on line 3

Notice: Undefined index: ids in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 43

Notice: Undefined index: show in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 44

Notice: Undefined index: do in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 45

Notice: Undefined index: codeonline in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 46

Notice: Undefined index: code in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 47

Notice: Undefined index: menu in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 48

Notice: Undefined index: kontakt in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 49

Notice: Undefined index: dopobrania in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 50

Notice: Undefined index: pomoc in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 51

Notice: Undefined index: szukaj in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 52

Notice: Undefined index: tag in /home/biznespl/domains/analiza-swot.org/public_html/index.php on line 59
Analiza Swot przedsiębiorstwa - cele analizy, mocne i słabe strony firmy

Strona główna
Przykładowa analiza swot

Artykuły
Czym jest analiza swot przedsiębiorstwa

Pomoc
Kontakt

Analiza Swot przedsiębiorstwa - cele analizy, mocne i słabe strony firmy

W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma analiza SWOT. Jest to metoda, która służy do analizy otoczenia oraz badania jej wnętrza. Akronim SWOT pochodzi od angielskich słów:

S – Strengths (czyli mocne strony organizacji),
W – Weaknesses (czyli słabe strony organizacji,
O – Opportunities (czyli szanse w otoczeniu),
T – Threats (czyli zagrożenia w otoczeniu).


Sama analiza SWOT opisywana jest w literaturze jako jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię firmy.

Analiza SWOT jest to uproszczona wersja analizy pola sił. Wykorzystuje ten sam schemat analizy, dopuszcza jednak znaczną swobodę w doborze technik oraz procedur. Metoda SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji, gdzie wszystkie czynniki, które maj a wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji dzieli się na:

1. Zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych
2.Wywierające negatywny wpływ na organizację i mające pozytywny wpływ

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:

1. Zewnętrzne pozytywne – Szanse
2. Zewnętrzne negatywne – Zagrożenia
3. Wewnętrzne pozytywne – Mocne strony
4. Wewnętrzne negatywne – Słabe strony

Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych wyżej czterech grup czynników, na opisaniu ich wpływu na rozwój organizacji, a także możliwości organizacji osłabiania lub wzmacniania siły ich oddziaływania. Zderzenie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami firmy pozwala określić jej pozycję strategiczną, może być też źródłem ciekawych koncepcji strategii.